Archive for the środowisko Category

Środowisko

Posted in środowisko on 10 Maj 2012 by przyrodniczy

Nie da się troszczyć o zwierzęta bez dbania o środowisko w którym zamieszkują.

Jako ważny element należy tutaj wskazać monitorowanie, np. monitoring stanu czystosci rzek

Takie monitorowanie pokazuje nam zagrożone obszary, dzięki czemu możemy najpierw odkryć gdzie należy wprowadzić działania ochronne, a następnie po ich wprowadzeniu ocenić ich efekt. Rozpoczęcie monitorowania to pierwszy krok do poprawy stanu środowiska, dlatego warto postarać się, żeby było ono prowadzone. Nawet zaklasyfikowanie np. wód jako najgorszych zwanych pozaklasowymi jest lepsze niż nieznajomość ich stanu.

Miejmy nadzieję że w Polsce tak w przypadku wody jak i innych składowych środowiska naturalnego zostanie przynajmniej  podtrzymany trend polepszania się stanu środowiska, chociaż są obszary które wymagałyby znacznego przyspieszenia działań ochronnych.