Archiwum dla Kwiecień, 2012

Niedzwiedz polarny

Posted in Uncategorized, zwierzęta on 3 kwietnia 2012 by przyrodniczy

Niedźwiedź polarny jest jednym z gatunków bardzo zagrożonych wyginięciem, niektórzy naukowcy sądzą nawet, że nie przetrwa do końca XXI wieku.

Niedźwiedź polarny Jest drapieżnikiem szczytowym w swoim terenie występowania, jednak zagraża mu człowiek, a przede wszystkim zmiany klimatu (konkretnie jego ocieplenie) zmniejszające możliwości bytowania tego zwierzęcia.

Środowisko niedźwiedzia bowiem to Wybrzeża Arktyki w okolicach Koła Podbiegunowego. Aby chronić niedźwiedzia polarnego ekolodzy domagają się  utworzenia dużych obszarów ochrony niedźwiedzi wokół bieguna północnego, gdzie  będzie zakazane wydobycie ropy i minerałów.

Jednak to nie wystarczy, gdyż zmiany klimatu wyprzedziły polowania jako największe zagrożenie, dlatego ważna jest troska o klimat jak i środowisko bytowania tych wspaniałych zwierząt.